Een bv of eenmanszaak?
Door Jordi de Jong | 15 mei 2021

Een bv of eenmanszaak?

Juridisch bezien verschillen de twee ondernemingsvormen nogal van elkaar. Een eenmanszaak is juridisch gezien geen ‘rechtspersoon’. Dit houdt in dat het bedrijf juridisch gezien niet bestaat en onlosmakelijk met de eigenaar is verbonden (de natuurlijk persoon). Hierdoor kan de ondernemer persoonlijk worden aangesproken voor de schulden van de onderneming.

De bv is in tegenstelling tot een eenmanszaak wel een rechtspersoon. Juridisch gezien heeft de bv eigen verantwoordelijkheid en is financieel gescheiden van de directeur/aandeelhouder. Als de bv failliet gaat, kunnen de vennoten van de bv in principe niet persoonlijk worden aangesproken voor de schulden, tenzij er spraken is van onbehoorlijk bestuur.

Buiten het juridisch verschil is er ook een fiscaal verschil tussen de eenmanszaak en de bv. Met een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting over je winst.

Een bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst en eventueel dividendbelasting over de winstuitkering. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bv betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn gebruikelijk loon (minimaal 47.000 euro) en over het uitgekeerde dividend.

Een bv heeft gemiddeld een iets lagere belastingdruk bij hogere winsten (vanaf 150.000 euro) dan een eenmanszaak, maar wel hogere kosten. Onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten.

Mocht je willen weten welke ondernemingsvorm het voordeligste is, of wil je juist je eenmanszaak omzetten in een bv, of van de bv naar de eenmanszaak. Neem dan contact met ons op.

Meer fiscale blogs