Fiscale gevolgen van het coalitieakkoord
Door Jordi de Jong | 11 januari 2022

Fiscale gevolgen van het coalitieakkoord

Benieuwd naar de fiscale gevolgen van het coalitieakkoord? In deze blog zetten we de belangrijkste gevolgen voor je op een rij!

Op 15 december 2021 hebben fractievoorzitters Rutte (VVD), Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Segers (CU) het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. In deze blog geven wij graag de belangrijkste fiscale gevolgen weer van het coalitieakkoord.

1. Afbouw zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. Vanaf 2023 zal de zelfstandigenaftrek met stappen van € 650 verder worden afgebouwd tot € 1200 in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.

2. Grens excessief lenen bij eigen vennootschap verhoogd
Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast (box 2), waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. De lening ten behoeven van de eigen woning wordt niet meegenomen in deze grens.

3. Nieuw box 3-stelsel
Er zal een nieuw box 3-stelsel worden geïntroduceerd per 2025. Het nieuwe stelsel zal belasting gaan heffen op basis van reëel rendement dat wordt behaald in box 3.

De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd naar ca. € 80.000.

4. Afschaffing leegwaarderatio
Per 2023 zal de leegwaarderatio worden afgeschaft in box 3. Door de afschaffing van de leegwaarderatio zal de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer aansluiting vinden bij het daadwerkelijk behaalde rendement dat verkregen wordt uit het vastgoed.

Bij het nieuwe box 3-stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast; de waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.

5. Afschaffing middelingsregeling
De middelingsregeling in de IB wordt per 2023 afgeschaft.

6. Verbetering bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
In deze kabinetsperiode wil het kabinet onderzoeken hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting kunnen worden verbeterd. Er wordt met name onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.

7. Afschaffing schenkingsvrijstelling
De verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning wordt per 2024 afgeschaft.

8. Overdrachtsbelasting niet-woningen verhoogd
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

9. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd.

10. Afschaffing verhuurderheffing
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de verhuurderheffing in 2023 wordt afgeschaft.

11. Afbouw BPM-vrijstelling bestelauto’s
Er zal een afbouw plaatsvinden van de vrijstelling van de BPM op bestelauto’s van ondernemers. In de BPM geldt momenteel een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul afgebouwd in 2026. De vrijstelling in de BPM voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.

Advies

Heb je fiscaal advies nodig of wil je weten waar fiscale kansen liggen voor jouw onderneming? Onze fiscalist Jordi de Jong helpt je bij al je fiscale vraagstukken. Plan direct je afspraak online of bel naar 010 – 313 26 06.