Investerings-aftrek: hoeveel kan jij besparen?
Door Jordi de Jong | 03 augustus 2021

Investerings-aftrek: hoeveel kan jij besparen?

Met investeringsaftrek kun je veel geld besparen! Heb jij al bedacht wanneer het fiscaal het meest voordelig is om te investeren? In dit blog zetten alle investeringsaftrekken voor je op een rij.

Kan jij gebruik maken van investeringsaftrek?

Wanneer je een eigen onderneming hebt is gebruikelijk dat je investeringen doet. Wat veel ondernemers vergeten is dat de wetgever enkele faciliteiten in het leven heeft geroepen om bepaalde investeringen te stimuleren. Benieuwd hoe jij geld kunt besparen met investeringsaftrek?

Wanneer een ondernemer investeringen doet in bedrijfsmiddelen dan zou het kunnen zijn dat je een investeringsaftrek kan claimen. Door de investeringsaftrek kan jij als ondernemer de fiscale winst verlagen. De aftrek die je kan claimen is kort gezegd afhankelijk van de grootte van het totale investeringsbedrag in een jaar en komt in mindering op de winst uit onderneming.

In dit blog wordt stil gestaan bij drie soorten faciliteiten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), milieu investeringsaftrek (MIA) en de energie investeringsaftrek (EIA). Verder wordt ook stil gestaan bij de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De MIA en de VAMIL worden vaak tezamen toegepast.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is in het leven geroepen om vooral investeringen door kleinere ondernemers te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de KIA dien je als ondernemer minimaal € 2.400 te investeren in een bepaald boekjaar. Dit houdt in dat pas bij investeringen van € 2.401 en meer je in aanmerking komt voor de KIA. De aftrek die onder de KIA kan worden geclaimd neemt af naarmate het investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van € 328.721 (maximum in 2021) bestaat er helemaal geen recht meer op KIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

Uit de tabel hierboven is te zien dat het verstandig kan zijn om van te voren na te gaan in welk jaar jij als ondernemer jouw investeringen wilt gaan doen en voor welk bedrag. Wij denken graag met je mee wat voor jou als ondernemer fiscaal het voordeligste is met betrekking tot het investeren in bedrijfsmiddelen.

Bepaalde investeringen zijn uitgesloten. Dat zijn bijvoorbeeld investeringen in bedrijfsmiddelen van € 2.400 of minder. Een investering in een bedrijfsmiddel met een waarde beneden de € 450 telt evenmin mee. Verder is van belang dat de KIA bedoeld is voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt

Energie Investering Aftrek (EIA)

De overheid heeft een budget beschikbaar gesteld om energiezuinige investeringen te stimuleren. Deze fiscale aftrek kan verkregen worden voor duidelijk omschreven duurzame investeringen en voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Hiermee wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om energie te besparen en daarmee uitstoot van Co2 te verminderen.

Met de EIA kan je 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De EIA goedgekeurde investeringen zijn te vinden op de Energielijst en worden ieder jaar herzien. Ook worden er jaarlijks investeringen toegevoegd aan de Energielijst.

Voorwaarden die verbonden zijn om in aanmerking te komen voor de EIA zijn als volgt:

 • de aanvraag wordt gedaan voor een onderneming;
 • de onderneming is belastingplichtig voor de inkomsten en/of vennootschapsbelasting;
 • de investering die gedaan wordt staat op de Energielijst;
 • het aan te schaffen bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die het RVO hieraan wettelijk stelt;
 • het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt;
 • het bedrijfsmiddel dient aangemeld te worden binnen 3 maanden na opdracht tot levering;
 • de investering dient minimaal €2.500 en maximaal €122.000.000 te bedragen;
 • voor het bedrijfsmiddel is geen MIA gebruikt.

Voorbeeld
Bedrijven maken veel gebruik van deze investeringsaftrek wanneer er bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in zonnepanelen. Je kunt bijvoorbeeld profiteren van de investeringsaftrekregelingen (EIA en KIA) als je zonnepanelen op je dak plaatst van je onderneming. Dat houdt in dat je 45% (EIA) + 28% (KIA) van de totale aanschafwaarde (incl. installatie) in mindering mag brengen op de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Milieu investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen die in de praktijk veel tezamen worden toegepast. De MIA is een extra aftrekpost waarmee je tot 36% van de investering in mindering kan brengen van de winst. Met de VAMIL kan je tot 75% van de investeringskosten afschrijven op een tijdstip die je zelf kiest. De resterende 25% wordt op de reguliere wijze afgeschreven.

De voorwaarden om gebruik te maken van de MIA en VAMIL zijn:

 • het bedrijfsmiddel staat op de  Milieulijst;
 • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • de investering moet minimaal € 2.500 zijn;
 • voor het bedrijfsmiddel is geen EIA gebruikt;
 • het gaat om aanschafkosten van een bedrijfsmiddel, kosten om het bedrijfsmiddel zelf te maken, kosten om aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen te maken of milieuadvieskosten;
 • de ondernemer moet binnen drie maanden na de investering (het sluiten van de koopovereenkomst) een melding bij de RVO doen.

Afhankelijk van de categorie waartoe de milieu-investeringen behoren bedraagt de MIA in 2021 13,5%, 27% of 36%.

Desinvesteringbijtelling

Als bedrijfsmiddelen voor een bedrag van meer dan € 2.300 binnen vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar worden vervreemd, dient bij de winst een bijtelling plaats te vinden (desinvesteringsbijtelling). Deze bijtelling wordt berekend naar het eerder verleende percentage aan investeringsaftrek en wel over de overdrachtsprijs, met als maximum het investeringsbedrag. Deze bijtelling wordt belast.

Advies

Wil jij advies over hoe je zoveel mogelijk investeringsaftrek kan claimen? Onze fiscalist Jordi de Jong helpt je graag verder! Mail naar jordi.dejong@yaarwerk.nl bel naar 010 – 313 27 24.

Meer fiscale blogs