Nieuwe btw-regelgeving afstands-verkopen
Door Jordi de Jong | 29 juni 2021

Nieuwe btw-regelgeving afstands-verkopen

Met ingang van 1 juli 2021 veranderen de Europese btw-regels omtrent de goederenleveringen aan particulieren. Verkoop jij als ondernemer producten over de grens aan particulieren houd dan rekening met de volgende wijzigingen!

Nieuwe btw-regelgeving afstandsverkopen

Leveranciers van digitale e-commercediensten in de Europese Unie konden al langer gebruik maken van de MOSS-regeling. De MOSS-regeling (vereenvoudigde btw-registratie binnen de EU) zorgt ervoor dat ondernemers zich niet in elk EU-land afzonderlijk hoeven te registreren voor de btw.

De MOSS-regeling werkt als volgt. Wanneer een e-commerce-ondernemer zijn diensten verricht aan een particulier (of iemand die geen btw-identificatienummer heeft), dan is deze dienst belast in het land waar de afnemer woont. Dit heeft tot gevolg dat jij als ondernemer in al die landen waar jij zaken doet, je moet registreren voor de btw en de btw in dat land moet afdragen. Door gebruik te maken van de MOSS-regeling hoeft de ondernemer zicht niet te registreren in al die andere landen.

Doordat de MOSS-regeling goed werkt voor e-commercediensten, wordt hij nu ook uitgebreid voor ondernemers die afstandsverkopen verrichten en overige diensten verrichten aan particulieren (afstandsverkopen zijn verkopen waarbij goederen door of voor rekening van de leverancier vanuit het ene EU-land naar een afnemer in een ander EU-land worden vervoerd). De MOSS-regeling zal per 1 juli vervangen worden door de OSS-regeling  (One Stop Shop System). Dit geldt dan voor alle EU-lidstaten, dit betekent dat de UK niet meedoet aan deze regeling.

Zolang tot 1 juli de MOSS alleen voor e-commercedienstverlening geldt, is het zo dat ondernemers tot 10.000 euro per jaar in Nederland de btw mogen aangeven. Kom je als ondernemer boven deze grens, dan moet je de btw afdragen in de lidstaat waaraan je levert. Omdat de MOSS nu OSS wordt én omdat de afstandsverkopen hier ook bij gaan horen, veranderen de drempelbedragen van afstandsverkopen.

Nieuwe drempelbedragen afstandsverkopen

Tot op heden gelden per lidstaat andere drempelbedragen voor de afstandsverkopen. Bijvoorbeeld in België 35.000 euro en Duitsland 100.000 euro. Tot 1 juli hoef je als ondernemer je pas te registreren voor de btw in het andere EU-land als de omzet boven het drempelbedrag van het betreffende land waaraan je levert uitkomt. Per 1 juli dien jij als ondernemer al btw af te dragen in het andere EU-land als je meer dan € 10.000 aan goederen of diensten levert aan een particulier die woonachtig is in een andere EU-lidstaat. Er geldt per 1 juli dus geen drempelbedrag meer per land maar er zal één drempelbedrag komen voor de leveringen binnen de gehele EU. Het drempelbedrag om je verplicht te moeten registreren voor de btw in een andere EU-lidstaat, zal dus veel sneller overschreden worden dan voorheen. Dit is een grote verandering ten opzichte van de drempelbedragen die golden voor de afstandsverkopen voor 1 juli.

Voordeel nieuwe OSS-regeling

Het grootste voordeel van de nieuwe OSS-regeling is dat er geen registraties in de andere EU-lidstaten nodig zijn voor het doen van de btw-aangifte. Zo’n registratie kost altijd geld en tijd. De OSS-regeling is geen verplichting maar een keuze.

Nadeel nieuwe OSS-regeling

Heb jij als ondernemer bijvoorbeeld een webshop en heb je nauwelijks kosten gemaakt in het buitenland, dan is de OSS-aangifte zeker een goed idee. In de OSS-aangifte kun je namelijk alleen maar btw afdragen en niet terugvragen. Maar let op! Maak jij als ondernemer veel kosten in het buitenland en wil je de betaalde btw terugvragen, dan is er altijd een btw-registratie nodig in het land waar de kosten gemaakt worden om de betaalde btw terug te vragen.

Samenvatting

Vanaf 1 juli 2021 worden de afstandsverkopen en diensten aan consumenten in de hele EU bij elkaar opgeteld. Waren er voorheen drempelbedragen per land, per 1 juli is er maar één drempelbedrag voor leveringen aan de gehele EU, namelijk 10.000 euro per jaar. Dit betekent dat jij als ondernemer nu al moet nadenken welke btw jij na 1 juli 2021 moet afdragen en waar je dit moet afdragen.

Per 1 april 2021 is het mogelijk om als ondernemer je aan te melden voor de OSS-regeling bij de Belastingdienst. Wanneer men kiest voor de OSS regeling, dan zal men in ieder land waar men al staat geregistreerd voor de btw, zich moeten deregistreren.

Advies

Heb je vragen over de OSS-regeling? Onze fiscalist Jordi de Jong helpt je graag verder! Mail naar jordi.dejong@yaarwerk.nl bel naar 010 – 313 27 24

Neem contact op