Uitspraak Hoge Raad: huurkorting in verband met coronapandemie
Door Najat el Azzouzi | 11 januari 2022

Uitspraak Hoge Raad: huurkorting in verband met coronapandemie

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 uitspraak gedaan n.a.v. prejudiciële vragen over huurkorting in coronatijd. In dit artikel leggen we je uit wat de uitspraak voor jou kan betekenen.

Als je een winkel of horecazaak hebt en die is gesloten vanwege de coronamaatregelen, dan heb je wellicht recht op huurkorting van je verhuurder. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de huurkorting bij ruimten die niet of in beperkte mate geëxploiteerd kunnen worden door de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie. Lees hier de volledige uitspraak.

De verplichte coronasluiting is door de Hoge Raad aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid. Het sluiten van jouw winkel of restaurant door de coronacrisis behoort niet tot het normale ondernemingsrisico. De Hoge Raad is daarom van mening dat de verhuurder een deel van jouw lasten draagt en je tegemoet moet komen zolang de sluiting van uw bedrijfsruimte door de coronacrisis voortduurt.

De Hoge Raad heeft een rekenmethode geformuleerd waarmee een percentage kan worden berekend, aan de hand waarvan de contractueel overeengekomen huurprijs kan worden verminderd. In deze rekenmethode wordt ook meegenomen of de huurder bijvoorbeeld overheidssteun – in de vorm van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – heeft ontvangen, dan wel daar aanspraak op kan maken.

Verder is de hoogte van de huurkorting afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van u en uw verhuurder. Maar in het algemeen is een huurkorting van 50% van de maandhuur gangbaar.

De regeling gaat alleen op voor huurcontracten die vóór 15 maart 2020 zijn afgesloten. Voor huurcontracten die gesloten zijn ná 15 maart 2020 dient per geval te worden beoordeeld of de coronapandemie als een onvoorziene omstandigheid kan kwalificeren.

Wij helpen je graag verder

Denk je in aanmerking te komen voor huurkorting als gevolg van de coronamaatregelen? Wij denken graag met je mee en helpen je met het berekenen van eventuele korting.