Excessieve schulden aan bv
Door Jordi de Jong | 11 mei 2021

Excessieve schulden aan bv

Uitstel van de maatregel belastingheffing omtrent excessieve schulden aan de bv.

Schulden van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) en diens partner aan de eigen bv voor zover die meer bedragen dan € 500.000 euro, worden vanaf 2023 belast in box 2 als zijnde een dividenduitkering tegen het dan geldende tarief van 26,9 procent.

Dit geldt ook voor schulden van bloed- en aanverwanten aan de eigen bv. Een uitzondering wordt gemaakt voor de nieuwe en bestaande eigenwoningschulden. Deze zijn uitgezonderd voor deze maatregel. Het kan voor jou als dga verstandig zijn om eventuele bovenmatige leningen nu al af te bouwen. Het eerste toetsmoment zal plaatsvinden op 31 december 2023.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Meer fiscale blogs