Verplichting tot inschrijving in het UBO-register
Door Jordi de Jong | 04 november 2021

Verplichting tot inschrijving in het UBO-register

Heb jij de Ultimate Beneficial Owner (UBO) al ingeschreven bij de KVK? In dit blog leggen we je onder andere uit wanneer je een UBO bent en hoe je je inschrijft in het UBO-register.

Verplichting tot inschrijving in het UBO-register

Ben jij een ondernemer en heb jij jezelf nog niet geregistreerd in het Ultimate Beneficial Owner register (UBO-register)? Onderneem dan direct actie!

De Eerste Kamer heeft op 23 juni 2020 het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register in Nederland aangenomen. Op 27 september 2020 is het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten in werking getreden. Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regelgeving. Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Vertaald betekent dat ‘de uiteindelijke belanghebbende’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of het uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 

Je kwalificeert als een UBO als je aan één van de volgende vereisten voldoet:

 • Je hebt een belang van 25% of meer van de aandelen in een onderneming;
 • Je hebt 25% of meer van de stemrechten in de onderneming;
 • Je hebt de feitelijke zeggenschap over de onderneming.
Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van vennootschappen en juridische entiteiten, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en vennootschappen onder firma. Het register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht.

Het UBO-register is per 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). 

Het doel van het UBO-register is om financiële criminaliteit tegen te gaan. Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen

Het UBO-register zou bij moeten dragen aan het voorkomen en verminderen van de volgende activiteiten: 

 • corruptie
 • witwassen
 • belastingontduiking
 • fraude
 • financiering van terrorisme 
Wanneer moet ik mij inschrijven in het UBO-register?

Heb jij een onderneming die vóór 27 september 2020 is opgericht, dan heb jij tot 27 maart 2022 de tijd om de UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) van de onderneming te registreren. Entiteiten die na 27 september 2020 worden opgericht moeten direct hun UBO’s (laten) registreren.

Kwalificerende personen en ondernemingen 

Heb jij een onderneming die één van de volgende rechtsvormen heeft, dan ben je verplicht om je in te schrijven in het UBO-register:

 • niet-beursgenoteerde besloten vennootschap en naamloze vennootschap;
 • stichting;
 • vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;
 • vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappij;
 • coöperatie;
 • personenvennootschap: maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap;
 • rederij;
 • Europese naamloze vennootschap (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschap (SCE);
 • Europees economisch samenwerkingsverband die de zetel in Nederland heeft volgens de statuten (EESV).
Niet-kwalificerende personen en ondernemingen

Je hoeft je niet te registreren als je onderneming één van de volgende rechtsvormen heeft:

 • eenmanszaak;
 • beursgenoteerde besloten vennootschap en naamloze vennootschap;
 • 100% dochter van een beursgenoteerde vennootschap;
 • vereniging van eigenaars;
 • rechtspersoon in oprichting;
 • vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijft;
 • publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersoon, waaronder historische rechtspersoon (zoals gilden en hofjes).
Hoe schrijf ik mij in als UBO?

Je schrijft de UBO’s in met een online UBO-opgave via de KVK. Heb jij als ondernemer meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie een UBO-opgave doen.

Sancties voor het niet inschrijven van de UBO

Wanneer jij als ondernemer niet de juiste UBO’s voor 27 maart 2022 hebt ingeschreven of niet meewerkt aan het verstrekken van de benodigde gegevens, dan kan een boete of een dwangsom opgelegd worden. 

De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment € 21.750 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. In extreme gevallen is zelfs een celstraf mogelijk.

Schrijf je direct in

Ben jij een ondernemer en voldoe je aan de vereisten van een UBO? Schrijf de UBO dan direct in. Heb je hulp nodig, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Schrijf je in

Laat vrijblijvend een persoonlijke offerte maken

Afhankelijk van jouw wensen en behoeften bepalen we de prijs. Vraag daarom altijd vrijblijvend een offerte op maat bij ons op.