Verruiming vrije ruimte WKR blijft ook in 2021
Door Jordi de Jong | 28 oktober 2021

Verruiming vrije ruimte WKR blijft ook in 2021

Weet jij wat de werkkostenregeling inhoudt en hoe je hiermee flink wat geld kunt besparen? Wij helpen je graag op weg!

Verruiming vrije ruimte WKR blijft ook in 2021

In 2020 verruimde de overheid de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis. De vrije ruimte in de WKR is het gedeelte van de totale fiscale loonsom die je onbelast aan jouw personeel mag besteden. Waar de verruiming eerst aan het einde van 2020 teruggedraaid zou worden, is deze verruiming van de vrije ruimte nu ook verlengd voor het boekjaar 2021.

De vrije ruimte van de WKR voor de eerste € 400.000 van de loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het meerdere van de totale loonsom gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. De tijdelijke verhoging naar 3% in de eerste schijf zal ook voor heel 2021 blijven gelden. De vrije ruimte in de tweede schijf (de loonsom die uitkomt boven € 400.000), is wel gewijzigd voor 2021 naar 1,18% (dit was voorheen 1.2%).

Wat houdt de werkkostenregeling in?

Ben jij een ondernemer met personeel op de loonlijst of ben jij als DGA de enige die salaris geniet in jouw bv, dan kun je gebruikmaken van de werkkostenregeling. Met deze fiscale faciliteit kan een bepaald percentage van de totale fiscale loonsom besteed worden aan vergoedingen of verstrekkingen aan jouw personeel of aan jezelf als DGA, zonder dat hierover loonbelasting afgedragen dient te worden.  Deze regeling geldt voor elke rechtsvorm waar personeel op de loonlijst staat.

Het gaat hier om vergoedingen die niet direct gekoppeld zijn aan het werk, maar waarvan jij als ondernemer vindt dat jouw werknemers deze nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sportschoolabonnement, personeelsfeest of maaltijden die je verstrekt tijdens het werk aan jouw personeel, maar ook aan eindejaarsbonussen. Deze vergoedingen kunnen onbelast verstrekt worden, mits dit goed geregeld is.

De WKR houdt in dat maximaal 3% van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,18% van het restant van de loonsom onbelast vergoed mag worden aan het personeel, dit noemt men de ‘vrije ruimte’. Hier betaal jij als werkgever geen loonbelasting over. 

Toewijzen van kosten
Niet alle vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel gaan ten kosten van de vrije ruimte. Als jij als werkgever iets aan jouw personeel vergoedt, dan is het van belang om de kosten op een juiste manier toe te wijzen. Binnen de WKR zijn er vijf mogelijkheden voor het toewijzen van de kosten, namelijk: 

  • Intermediaire kosten. Dit zijn kosten die de werknemer voor de werkgever heeft gemaakt;
  • Een gerichte vrijstelling. Gericht vrijgesteld zijn de vergoedingen die jij als ondernemer aan het personeel verstrekt zoals zakelijke overnachtingen, treinkaartjes of kilometervergoeding (19 cent per kilometer);
  • Nihil waardering. Dit zijn vergoedingen voor voorzieningen op de werkplek (denk aan werkkleding die achterblijft op de werkplek, gereedschappen of computers;
  • Kosten binnen de vrije ruimte. Alle vergoedingen die niet in de bovenstaande categorieën vallen zullen toebedeeld worden aan de vrije ruimte;
  • Kosten die de vrije ruimte overschrijden vallen in de eindheffing. De eindheffing houdt in dat er over het overschot een eindheffing plaatsvindt tegen een tarief van 80%.

Het is dus van belang dat jij als ondernemer stil staat bij deze fiscale faciliteit, om een zo optimaal mogelijke indeling van de werkkosten te maken. Dit zorgt ervoor dat jij als ondernemer minder loonheffing hoeft af te dragen. 

Extra voordeel voor de DGA

Als DGA bestaat er nog een extra voordeel. Wanneer er namelijk nog vrije ruimte over is, mag de DGA zichzelf een belastingvrije bonus toebedelen van maximaal € 2.400,-. Dit betekent dat jij als ondernemer € 2.400 netto aan jezelf mag toebedelen.

Optimalisatie van de werkkostenregeling voor jouw onderneming!

Wij kunnen jou als ondernemer helpen om de werkkostenregeling voor jouw bedrijf zo maximaal mogelijk te benutten. Wil jij dat wij de werkkostenregeling voor jouw onderneming uitwerken, laat dit dan aan ons weten. Wellicht blijft er nog een mooie kerstbonus voor jou als DGA over!

Advies

Wil jij advies over de WKR of een ander fiscaal onderwerp? Onze fiscalist Jordi de Jong helpt je graag verder! Mail naar jordi.dejong@yaarwerk.nl, bel naar 010 – 313 27 24 of plan direct een afspraak.

Ik wil weten hoeveel ik kan besparen